Gebruik persoonsgegevens

 

Op deze pagina wordt u geïnformeerd over onze verwerking van uw persoonsgegevens die worden verzameld indien u gebruik maakt van de diensten van Topfysio. Wanneer u wordt behandeld door een van onze therapeuten, wordt u voor aanvang van de sessie gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken.  Middels het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u ons toestemming om deze gegevens te bewaren. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw behandeling in te kunnen dienen bij uw verzekering en om fraude te voorkomen. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Intramed en Companet en zijn toegankelijk voor een beperkt aantal personen met specifieke toegangsrechten tot dit systeem.

Categorieën

Om uw behandeling bij de verzekering te kunnen declareren vragen wij u om uw NAW gegevens, BSN nummer en wordt een documentnummer van een legitimatiebewijs ingevoerd.

 

Communicatie

Wanneer u een e-mail, sms of whatsapp-bericht naar ons zendt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden. Mochten gegevens bewaard worden dan worden zij opgeslagen op onze beveiligde server. Communicatie betreffende dossiers, verwijzingen of medische rapporten verloopt altijd via zorgmail, dit is een beveiligd mailprogramma dat gebruikt wordt voor onderlinge communicatie tussen medische instanties.

 

Derden

Informatie wordt niet met derden gedeeld. Mocht er een verzoek zijn tot delen, gebeurt dit niet zonder uw toestemming.

 

Bewaren

Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server van Intramed en Companet. Een beperkt aantal personen heeft specifieke toegangsrechten tot deze server.

Uw persoonsgegevens worden door Topfysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor een periode van 15 jaar. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) stelt dat Topfysio uw dossier 15 jaar moet bewaren. De wet Persoonsgegevens is hierin ondergeschikt.

Rechten en Contact

U hebt het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en uw behandeldossier.

U hebt het recht op correctie in uw persoonsgegevens indien deze incorrect of incompleet zijn.

U hebt het recht om uw toestemming tot bewaren van uw persoonsgegevens in te trekken.

Indien u dit wilt realiseren kunt u contact opnemen met onze administratie via e-mail info@topfysio.nl.

 

 

Topfysio Locaties
Topfysio op facebook
Topfysio op Twitter
× voor informatie over video consult klik hier