Samenwerking Topfysio en AVS sportdiëtisten

 

Het belang van voeding bij (top)sport wordt steeds meer op waarde geschat. Uit vele onderzoeken blijkt dat naast aanleg, motivatie en training ook een juiste voeding een duidelijk effect heeft op de prestatie van de sporter. Voeding kan in sommige gevallen net de beslissende factor zijn voor het neerzetten van een topprestatie. Dé sportvoeding bestaat echter niet. De juiste voeding hangt namelijk van veel factoren af, zoals de duur en intensiteit van de sport, de trainingstijden, gewenste lichaamsgewicht en vetpercentage en het sportseizoen. Een goed sportvoedingsadvies is daarom altijd een individueel voedingsplan.

Sportdiëtisten Linda Swart en Sita Veenstra van Adviesbureau Voeding en Sport hadden bij de oprichting van hun sportvoedingsadviesbureau in 2002 een duidelijk doel voor ogen: sporters inzicht geven in een optimale en individuele afstemming van het eetpatroon op de sportactiviteiten. Uitgangspunt hierbij is vooral om mensen bewust te laten worden van hun eigen gedrag en gewoonten. Niet het vóórschrijven van adviezen, maar mensen betrekken in het veranderproces. Ze zochten hierbij samenwerking met andere disciplines die een aanvullende waarde hebben om de cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden. Het bleek een goede formule, want inmiddels is AVS uitgegroeid tot een enthousiast team van 7 (sport)diëtisten en zijn de spreekuurlocaties flink uitgebreid in de drie noordelijke provincies.

Nu zou u kunnen denken dat je de hulp van een sportdiëtist alleen inschakelt wanneer je veel sport. Niets is minder waar, want vooral de sportdiëtist kan u precies vertellen hoe u uw eet- en beweegpatroon het beste kunt afstemmen op uw persoonlijke doelstelling. Of u nu uw sportprestatie wilt verbeteren of juist wilt afvallen, uw bloedsuikers wilt verlagen of gezonder wilt leven, de sportdiëtist is in al deze gevallen dé aangewezen persoon die u op de juiste en verantwoorde manier kan helpen uw persoonlijke doel te halen.

AVS is gespecialiseerd in voedings- en dieetadviezen, gecombineerd met beweging bij top- en wedstrijdsport, diabetes mellitus, overgewicht bij kinderen en volwassenen, hypercholesterolemie, hypertensie en COPD. Zowel individuele begeleiding als groepsbehandeling is hierbij mogelijk. Mensen inzicht geven in een gezond eetpatroon, met haalbare doelen. Het laten ervaren dat beweging plezier en ontspanning geeft. Mensen zowel fysiek als mentaal fitter laten voelen. Het zijn stuk voor stuk belangrijke uitgangspunten die hoog in het vaandel staan bij de (sport)diëtisten van AVS. In de praktijk betekent dit dat het opstellen van een voedingsadvies geen standaardverhaal is, maar een individueel advies op maat.

AVS heeft inmiddels veel samenwerkingsverbanden opgezet om de begeleiding zo compleet mogelijk te maken. Zo gaan de sportdiëtisten per 1 maart 2010 samenwerken met Topfysio Friesland.

Topfysio is een sportpraktijk. Bij Topfysio staat het verbeteren van de belastbaarheid centraal. Het verbeteren van de belastbaarheid wordt gerealiseerd door behandeling van actieve triggerpoints en het gerichte individuele spierkrachttraining. Diepe massage en dry needling worden toegepast om actieve triggerpoints te de-actviveren. Topfysio werkt in Friesland op 4 locaties (Leeuwarden, Sneek, Drachten en Wommels. Topfysio is ook in Amsterdam actief.

AVS-sportdiëtist Greetje de Wit houdt binnen de muren van Topfysio Leeuwarden spreekuur. Het is goed om te weten dat bezoek aan de sportdiëtist vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Met een verwijsbrief van de huisarts wordt een aantal consulten per jaar vergoed.

Mocht u geïnteresseerd zijn en meer informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Sita Veenstra op nummer 06 – 1290 8435 of via info@avs-sportdietisten.nl.

Voor het maken van een afspraak kunt u ook bellen naar Shirley van der Bij op nummer 06 – 5755 9161. Ook de website geeft een goed beeld van de werkzaamheden van AVS: www.avs-sportdietisten.nl.

Topfysio Locaties
Topfysio op facebook
Topfysio op Twitter
× voor informatie over video consult klik hier