Zorgverzekering 2017

De dekking van de zorgverzekering is vastgesteld door de overheid en is voor iedereen gelijk. Kinderen tot 18 jaar kunnen met hun ouders meeverzekerd worden en betalen geen aparte zorgpremie. De basis zorgverzekering bestaat uit de zorg die het meest noodzakelijk is.

 

Fysiotherapie

Net als voorgaande jaren is fysiotherapie vanaf 18 jaar niet meer mee verzekerd in het basispakket. Dat betekent dat u voor de vergoeding van fysiotherapie een aanvullend pakket dient af te sluiten bij uw zorgverzekeraar. Tot 1 februari 2017 heeft u de kans uw pakket aan te vullen of te wijzigen. Informeer bij uw zorgverzekeraar welk pakket het best bij u past.

LET OP:

Voor 2017 heeft Topfysio geen contract afgesloten met Zorg en Zekerheid, dit heeft te maken de voorwaarden die de verzekeraar stelt. We weigeren verder uitgekleed te worden door deze partij.

WAAROM:

Het is regelmatig in het nieuws: de fysiotherapie in Nederland staat onder zware druk van de zorgverzekeraars.Behandelindexen en omzetplafonds zonder onderbouwing, lagere tarieven voor geleverde zorg tegenover toenemende administratieve verplichtingen.

GEVOLGEN VOOR Topfysio

Topfysio levert kwaliteit waardoor een groeiend aantal cliënten ons weet te vinden. Het bedrag dat wij per verzekeraar declareren, neemt logischerwijs toe. Dit komt niet omdat wij per cliënt vaker behandelen, maar omdat wij simpelweg meer mensen van fysiotherapie voorzien. Er is dus geen toename van het gemiddeld aantal behandelingen, integendeel zelfs, maar wel een toename van omzet.

Enkele verzekeraars vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling en hebben daarom voor 2017 een omzetplafond of lagere tarieven (tot meer dan 6%) opgelegd. Als het ware wordt Topfysio gestraft voor het doen groeien van het bedrijf.

Zorg en Zekerheid  heeft ons een 6% lager tarief geboden.  Vandaar onze keus om voor 2017 geen contract af te sluiten met deze verzekeraar.

WAT BETEKENT DIT VOOR  U ALS CLIENT

Verzekerden van Zorg en Zekerheid kunnen nog steeds bij Topfysio terecht. De facturen van de behandelingen dient men voortaan zelf in te dienen bij deze verzekeringsmaatschappij. Zorg en Zekerheid vergoedt aan u 75% als u een naturapolis hebt. Heeft u een restitutiepolis dan vergoedt Zorg en Zekerheid 100%.

 

Alternatief?

Overigens zijn ook er ook alternatieven. Verzekeraars die niet willen bepalen hoe en hoe vaak wij u mogen behandelen.

Onderstaande links  kunnen u daarin een bepaalde richting geven.

https://www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd/zorgpolis-2017

https://www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd

https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/

 

Eigen Risico in 2017

Het eigen risico is het bedrag aan zorgkosten dat in een kalenderjaar niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed en dus voor rekening van de verzekerde komt. Het verplicht eigen risico is voor 2014 gesteld op 385,- euro. Om op een lagere maandpremie voor uw zorgverzekering uit te komen is het mogelijk om een vrijwillig eigen risico aan te vragen. Voor mensen die minder gebruik maken van zorg kan er zo een korting op de maandpremie van de zorgverzekering komen. (fysiotherpeutische) Zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, valt NIET onder het verplichte eigen risico.

Alle verzekerden van 18 jaar en ouder moeten de eerste zorgkosten zelf betalen. Dit eigen risico is alleen van toepassing op de zorg die valt onder de zorgverzekering. Niet op de vergoedingen uit de aanvullende verzekering.

Compensatie eigen risico

Sommige verzekerden krijgen op jaarbasis een compensatie voor het verplicht eigen risico. Verzekerden die hier volgens de overheid recht op hebben, ontvangen dit bedrag van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten. Hiervoor hoeft geen actie ondernomen te worden.

 

 

Topfysio Locaties
Topfysio op facebook
Topfysio op Twitter